Startpagina

Het CVS/ME Centrum Amsterdam is in 1998 opgericht als een multidisciplinair centrum voor onderzoek en behandeling van moeheid.

Het centrum is zelfstandig, geen onderdeel van een ziekenhuis of universiteit, maar wel met banden met universitaire centra in het buitenland. Wij zijn met voordrachten en presentaties aanwezig op de internationale congressen en nemen deel aan internationaal onderzoek en samenwerking.

Wat doen wij:

 1. Goed onderzoek naar de oorzaak van de klachten.
 2. Vastleggen van de ernst van de beperkingen.
 3. Behandelen of behandeladviezen afhankelijk van de oorzaak en ernst.

Hoe doen wij dat:

 1. Een eerste bezoek van 2 uur met een uitvoerig gesprek over je leven voor en tijdens de ziekte. We proberen te begrijpen wie je was, hoe het gebeurde, welke onderzoeken ervoor en erna anders waren, hoe je toestand nu is en hoe je met je problemen hebt leren omgaan.
  Daarna volgt een concentratie test, een ECG (hartfilmpje), een meting van het energieverbruik in rust en een kanteltafel test om storingen als POTS en orthostatische hypotensie (waarbij je hartslag sterk stijgt of je bloeddruk sterk daalt bij overeind komen) te meten.
 2. Een bezoek aan Mw. Inna de Jong, arts.
 3. Een inspanningstest op de fietsergometer met speciale apparatuur om de zuurstofopname van spieren te meten, eventueel herhaald na 24 uur.
 4. Een meting van de hartslag tijdens dagelijkse activiteiten gedurende 2 weken.
 5. Een uitgebreid verslag op schrift.
 6. Een bespreking van alle resultaten.
 7. Begeleiding gedurende een half jaar met een hartslagmeter, tweewekelijkse meting van de moeheid (vragenlijst) en deskundig advies over leven met CVS/ME.

Het verslag van ons onderzoek is een belangrijk document voor een keuring en voor uitkeringsinstanties. Het bevat het resultaat van gevalideerde vragenlijsten en objectieve metingen van uw mogelijkheden en beperkingen.

Daarnaast geven wij in ons verslag aan wat de meest waarschijnlijke oorzaak van uw beperking is en wat een mogelijke behandeling is voor zover die bekend is. Dit verslag wordt uitgebreid met u besproken.
De behandelingen zijn gebaseerd op resultaten van gepubliceerd onderzoek. Wij wijken daarvan in overleg met u vanaf als er voor uw probleem geen behandeling bekend is.
Alle resultaten van onderzoeken en behandelingen worden gedocumenteerd en gebruikt voor evaluatie van de resultaten, tenzij u daar bezwaar tegen heeft.

Voor de kosten van het onderzoek

Een afspraak voor het eerste bezoek maakt u door tijdens kantooruren te bellen met 020 - 4706290
De openingstijden van het centrum:

Maandag t/m donderdag van 9:00 tot 16:00 uur
Vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur.

Buiten kantooruren zijn wij voor dringende zaken telefonisch bereikbaar.


Voor eerstelijnsbehandelaars is dit jaar een advies gepubliceerd voor onderzoek en behandeling van CVS/ME; (pdf reader is nodig voor het volgende document)

http://www.iacfsme.org/Portals/0/PDF/PrimerFinal3.pdf